Bra sajter

Momentum

Namnet Momentum kommer som så mycket annat i finansvärlden från engelskan. Momentum används för att räkna ut styrkan av olika trender.

Vill du räkna ut hur snabbt en aktiekurs rört sig under den senaste tiden kan du använda dig av Momentum. Med hjälp av det kan du enkelt se i procent hur mycket och hur snabbt förändringarna i kursen skett, vilket underlättar vid ett köp- och säljläge. Med hjälp av måttet Momentum kan du avläsa när det är dags att sälja. Börjar Momentum indikera ner mot noll procent, då kan det vara god tid enligt teorin.

Momentum visar helt enkelt skillnaden mellan dagens kursvärde och värdet för ett antal dagar sedan. Precis som andra grenar av Teknisk analys följer Momentum trender. Momentum kan även användas för att förutspå framtida aktiekurser, men det kräver oftast att topparna och nedgångarna på de historiska kurserna är lätta att identifiera.

När man använder sig av Momentum använder man sig av en speciell räkneformel:

P = MV.

där P är själva momentum, M representerar massan och V står för velocity (hastigheten av förändringen)