Bra sajter

Elliotvågor

Teorin om Elliotvågor är döpt efter Ralph Nelson Elliot som är grundare av den. Elliot föddes 1871 i USA. 1931 grundade han sin teori om börsmarknadens fem vågor, men det dröjde ända tills 1950 innan tekniska analytiker började använda sig av den. Eftersom Elliot dog 1948 fick han aldrig riktigt ta del av framgången som hans vågteori hade på börsmarknaden. Istället fick Charles Collins, en känd börsanalytiker, presentera denna för Wall Street.

Han baserar sin teori på naturens gång och rytm. Han menar att eftersom människan är sig själv rytmiskt sett så är deras handlingar också rytmiska. Handlingarna faller in i mönster som i sin tur leder fram till negativa eller positiva trender på marknaden. Trenderna kallar han för vågor.

Teorin går ut på att rörelser på marknaden ska observeras som olika vågor. Att marknaden går upp i en serie av fem vågor och ner i en serie av tre. Skillnaden mellan denna teori och andra teorier inom teknisk analys, är att här spelar inte tidsperspektivet någon roll.

Elliot-teorin har sorterat upp vågorna i nio olika storlekskategorier. Där de största vågorna bestämmer de stora trenderna på marknaden, medan de mindre bestämmer de små.

1. Grand Supercycle
2. Supercycle
3. Cycle
4. Primary
5. Intermediate
6. Minor
7. Minute
8. Minuette
9. Sub-Minuette