Bra sajter

Teknisk Analys

Teknisk analys som metod är väldigt omdiskuterad. Vissa studier visar på att den inte fungerar medan andra visar på att den gör det. Detta delar upp många marknadsanalytiker i två led. De olika resultaten kan bero på att det finns en mängd olika sätt att gå till väga på när man använder sig av teknisk analys och det försvårar tolkningen av det hela.

Använder man sig av en teknisk analys grundar man sina analyser på hur marknaden sett ut historiskt sett. Man använder sig av trender och mönster från förr, för att på ett enklare sätt kunna förutspå marknadens nästa steg. Sen finns det olika grenar av teknisk analys.

Beteendevetenskapliga aspekter kan komma att vara väldigt viktiga när man gör en teknisk analys. Många analytiker tror att liksom marknaden följer också samhället stadiga mönster och trender som varierar mellan uppgångar och nedgångar och eftersom samhället har en väldigt stor påverkan på marknaden är det viktigt med dessa aspekter.

Många tror att teknisk analys främst tillämpar marknaden på kortare tid. Men så behöver det nödvändigtvis inte vara. Studier visar att den tekniska analysen kan vara användbar under längre tidsperspektiv också. Bäst fungerar teknisk analys med aktier med bra likviditet, dvs. att handeln med aktien är stor.

Många tekniska analytiker anser att den fundamentala analysen begränsar och försvårar marknaden för den tekniska analysen.

Men för att få ut den bästa analysen av marknaden rekommenderas att man använder sig av både teknisk analys och fundamental analys.

I Sverige idag finns det en hel del profiler inom teknisk analys. Några av dem är: Max von Liechtenstein och Ingemar Carlsson.